Contactinformatie

Wanneer kunt u ons bereiken
maandag t/m donderdag
van 08:30 uur tot 17:00 uur
van 19:00 uur t/m 21:00 uur

vrijdag
van 08:30 uur t/m 17:00 uur

Telefoon:
+31 (0)313 478490

Email:
post@phyad.nl
Administratie

Administratie voor alle Paramedische beroepen waaronder:

 • Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Ergotherapie
 • Oefentherapie
 • Osteopathie
 • Chiropracticus
 • Diëtisten
 • Podoloog
 • Verloskundige
 • Haptotherapie
 • Eerstelijnszorg instellingen
 • Instellingen met eerstelijnszorg
 • Rechtspersoon met eerstelijnszorg


Phyad verzorgt voor elke praktijk-vorm de administratie.

Wat is er mogelijk bij Phyad?

 • Declaratieservice
  Phyad voert de declaraties bij de ziektekostenverzekeraar voor uit. Voordat we voor u declareren worden uw aangeleverde gegevens gecontroleerd op eventuele fouten, waarna we declaraties afhandelen via Vecozo. We kunnen voor u tevens de retourinformatie van Vecozo ontvangen en verwerken. (Phyad is trots op zijn hoge foutloze score van de door ons aangeleverde declaraties van ruim 99,2%.)

 • Controle op de uitbetaling
  Phyad voert eveneens controle uit op de daadwerkelijke betaling op uw rekeningen. We voeren de debiteuren gegevens in boekhouding in en zien er op toe dat alles betaald wordt.

 • Opvolgen onverzekerde patiënten
  Niet verzekerde patiënt ontvangen een declaratienota. We drukken de declaratie af op uw eigen papier als u dit wenst.

 • Debiteuren verwerking en controle
  Debiteuren controle en verwerking. Eventuele fouten bij debiteuren na de retours-verwerking worden door ons gecorrigeerd en weer aangeboden aan de betreffende zorgverzekeraar. Uw bemiddeling i.v.m. correctie van diagnose codes is zelden of nooit nodig. Onze doelstelling is zorg dragen voor een 100% uitbetaling van de zorgverzekeraar aan u. Dit in tegenstelling tot de werkwijze bij factoringkantoren, waar u zelf de correcties dient uit te voeren.

 • Crediteurenbeheer
  Onderhoud van en controle op uw crediteuren informatie.

 • Debiteurenbeheer
  Controle van uw (dubieuze) debiteuren. Eventueel opvolging via incasso traject.

 • Jaarafrekeningsvoorbereiding
  Boekhouding klaarmaken voor de eindejaarsafrekening.

 • Loonadministratie en verloning
  Voor de verloning en loonstroken van uw medewerkers of (tijdelijke)waarnemers: zie onze loonadministratie.

NB: U kunt er ook voor kiezen onderdelen van uw administratie door Phyad laten doen.