Contactinformatie

Wanneer kunt u ons bereiken
maandag t/m donderdag
van 08:30 uur tot 17:00 uur
van 19:00 uur t/m 21:00 uur

vrijdag
van 08:30 uur t/m 17:00 uur

Telefoon:
+31 (0)313 478490

Email:
post@phyad.nl
Loonadministratie

Phyad onderscheiden bij de eerstelijnszorg twee type lonen:

  1. De meest voorkomende in loonland is de bruto-netto loonstrook.
  2. Regelmatig komt het bij in de eerstelijnszorg voor dat in de praktijken, vooral bij waarnemingen, gebruik wordt gemaakt van een percentage van de omzet. Deze loonvorm gaat uit van de omzet via brutoloon naar het nettoloon

Vanzelfsprekend verzorgen wij beide vormen. Veel loonadministratiekantoren kennen de tweede loonvorm in het geheel niet of gedeeltelijk, en doen maar wat. Hierdoor loopt u als eigenaar praktijkhouder veel inkomen mis daar u dan veel te veel Loonheffing moet afdragen aan de belastingdienst.

De voordelen voor u van onze loonadministratie zijn:

  • Bekendheid met alle type lonen
  • Bekendheid van alle CAO lonen
  • Phyad is zeer prijsbewust tegen een topkwaliteit en service.
  • Op uw verzoek kunnen we (voor u automatisch) het hele loontraject uitvoeren
  • Een per jaar kunnen we de jaaropgaven en overzichten voor AOV-verzekeringen, uitvoeringsinstanties en/of belastingdienst of uw accountant aanleveren.
  • We kunnen tevens uw werknemer aan- en afmelden bij ziekte.

Phyad biedt u ook bij de loonadministratie u alle mogelijkheden en kan u adviseren over de voor u en uw werknemer meest gunstige verloningsvorm.
De loonadministratie sluit strak aan bij onze administratie ofwel de “Totaal administratie”